Yoga är en process - men det är inte målet utan det är vägen som är mödan värd

Det som många lägger märke till ganska snart när de har börjat öva Ashtanga yoga regelbundet är att kroppen förändras till att bli mera följsam och mindre spänd. Detsamma händer med sinnet. En känsla av harmoni infinner sig och har man väl upplevt den, vill man inte vara utan den. Båda dessa upplevelser gör att man bara vill fortsätta och fortsätta. Upplevelsen ger ett sorts skydd både mot stress och olika krämpor såsom t ex rygg- och magproblem, sömnproblem och huvudvärk.
Vi vill uppmuntra alla att vara i sin egen upptäcktsresa så mycket som möjligt när de övar på ställningarna. Det är helt meningslöst att jämföra sig med någon annan. Känslan i varje position är unik för var och en. Och det vi ser på utsidan, dvs hur ”vackert” eller ”krokigt” någon står eller sitter i en ställning, säger ingenting om vad som sker på insidan.
Om man förstår innebörden av det går det att ganska enkelt inse att det inte finns någon enda aspekt av prestation i yoga. När vi försöker prestera ställningarna spänner vi oss oftast och andas mera ytligt. ”Sthira sukham” ska istället eftersträvas. Det betyder stadig och avspänd i varje ställning. Det händer när vi andas djupa lugna jämna andetag genom näsan och med bandhas aktiverade.
När jag började med yoga var det många ställningar jag tyckte var helt obegripligt svåra.
Nedan finner ni två bilder på mig i ställningar. Den översta heter Prasarita Padottanasana C. Jag kommer ihåg när jag började öva på den och huvudet kom ned i nivå med knäna. Jag kommer också så väl ihåg när jag efter lång träning helt plötsligt en dag nådde golvet med huvudet.
På den nedre bilden gör jag en ställning som kallas för Kukkutasana. Den tyckte jag såg helt sjuk ut när jag såg den första gången demonstreras. Jag minns att jag tänkte att den där kommer jag aldrig kunna göra. Något år senare gjorde jag den.
Och så är det för oss alla. Vi utvecklas i Ashtanga yoga. Vissa ställningar upplevs vara lättare att utföra och andra svårare. Genom att öva med koncentration och regelbundet blir det svåra successivt lättare.
Vi i Ashtanga teamet göra alla våra egna resor. De erfarenheter vi har fått på vägen använder vi oss av i undervisningen. Det är en så stor glädje för oss att möta alla som kommer till Ashtangarummet. Alla kan yoga. Bara den som inte vill, kan inte öva yoga.