Om hur det fungerar på en Mysore klass

På en Mysore klass övar alla i eget tempo. Denna klass passar av den anledningen nybörjaren och den som vill råda bota på olika skavanker, allra bäst. I lugn och ro får varje utövare möjlighet att lära känna en sekvens med rörelser i taget.
Alla övningar vi lär ut är rehabiliterande och följer en specifik ordning.
Tillvägagångssättet och inlärningen görs enligt en metod.
Metoden har olika steg.
Steg 1 är att träna på den sekvens som läraren delar ut till utövaren, tills flödet sitter någorlunda och tills det känns möjligt att göra den ihop med korrekt andning.
Därefter kan man behöva vila lite innan nästa del lärs ut.
Allt sker i lugnt tempo.
Hur långt program man har, eller hur många repetitioner man gör för att lära sig ordningen, eller hur många olika ställningar man har att öva på är av underordnad betydelse - det viktiga i träningen är att hitta närvaron (koncentrationen) och att jobba med andningen och muskellåsen (bandhas).
Läraren tittar främst på koncentrationsförmåga och förmågan att lyfta sin egen energi.
Läraren hjälper deltagarna att fokusera genom att själv vara totalt närvarande.
Om läraren flyter bort i sina egna tankar, om så bara för någon sekund, då märks det direkt på energin (stämningen) i rummet.
Oerfarna lärare flyter oftare bort i andra tankar, än mer erfarna. Men enda sätter att träna på detta för läraren är att ha ansvaret för klasser. Oerfarna utövare märker inte så mycket av om detta händer, men det gör däremot de som är vana.
Även om det är läraren som sätter energin och bestämmer vem som ska få hjälp och guidning när, så kan vana utövare bli en hjälp till att hålla fokus i rummet.
När det gåller justeringar som läraren ger så varierar de också från elev till elev. Vi är alla olika. Vi behöver olika hjälp. Ibland behövs verbal hjälp och ibland justering hands-on. Oavsett är det alltid ett samspel. Det är en konst att ge korrekt justering och det är en konst att ta emot.
Om läraren och utövaren inte känner till varandras sätt att utöva och att instruera på, blir justeringar och kommunikation mera basic. Men allteftersom tilliten växer ökar också utrymmet till mera exakt och transformerande hjälp.
Men viktigast av allt är energin och fokus. Jag vill tacka alla som kommer till Ashtangarummet för det bidrag ni ger med er närvaro. Tillsammans lyfter vi varandra. Tillsammans blir vi starkare, smidigare och mera mentalt stabila.
Vi ses imorgon på ledd klass 6.30!
Väl mött!