Pilates med boll och foamroller

Pilatesträningen blir i denna kurs extra intressant, genom att vi använder oss av redskap, främst i form av stor boll och foamroller.

Förutom flertalet effektiva övningar, med utgångspunkt från ditt powerhouse (din core) får du också mer kunskap om hur man använder andningen som hjälp och stöd i träningen. Hållningsmuskulaturen får också extra fokus samtidigt som din kroppsmedvetenhet ökar. 

Pilates rulle/boll på Studio Frid

Kursstart Pilates boll & foamroller

Datum: 30 januari
Dag: Tisdagar
Tid: 19.00 - 19.55
Antal tillfällen: 8
Pris: 1 495 kr