Vi som undervisar i Ashtanga på Studio Frid

Ann Svärdfelt
Ann har 16 års erfarenhet av att undervisa i yoga. Redan som 11-åring skrev hon i sin dagbok att hon ville börja med yoga. Den första yogaläraren träffade hon i tonåren och i 30-års åldern lämnade hon sitt yrke som produktchef i telekombranschen för att helhjärtat satsa på yogan. I 8 år drev hon en egen yogaskola i Östersund och sedan 6 år tillbaka bor hon i Skåne. Anns inriktning är Ashtanga Yoga. Hon är en av de få lärarna i världen som är auktoriserad. Det går inte att gå någon Teacher Training och bli auktoriserad. Det kan man bli först när Sharath som huvudläraren för den yogatradition heter, finner att han har kunnat lära ut något. Han bor i Mysore i Södra Indien. Hon besöker honom med regelbundenhet alltsedan 2005. Hemsidan för den skolan är www.kpjayi.org. Ann ser sig själv först och främst som elev och hon undervisar helst Ashtanga Yoga på det traditionella sättet där hon hjälper varje elev individuellt med att utvecklas. Detta görs på såväl ledda klasser som på Mysore practise, där man övar i eget tempo.

Gunilla Sandberg
Gunilla började yoga för 12 år sedan. Hon förstod direkt att hon hade hittat hem. 
För 6 år sedan när Ann flyttade till Skåne mötte Gunilla Ashtanga yogan och började träna med Ann mer regelbundet. Efter att ha träffat Anns lärare i Köpenhamn 2014 kände hon att hon också skulle vilja lära sig att undervisa Ashtanga yoga. Alltsedan dess har Gunilla gått som lärling och assisterat på Anns klasser. Hon undervisar även ledda klasser här på studion. Gunilla ser sig själv som elev där hennes lärare hjälper henne att utvecklas vilket hon för vidare till sina elever enligt traditionen.

Och hon citerar gärna Ashtanga yogans Guru; Sri K Pattabhi Jois:
”Yoga is possible for anybody who realy wants it. Yoga is universal."

Johannes Lundgren
Någon gång i slutet av 2013 kom jag i kontakt med Ann Svärdfelt. 
Jag fick då möjligheten att fördjupa mig i Ashtanga Yoga metoden och började praktisera regelbundet, dvs. 6 dagar i veckan. Innan dess hade jag flörtat en del med olika traditioner/metoder i ca. 3 år. 
Kort därefter fick jag chansen att påbörja ett lärlingsskap och ett fördjupningsprogram för Ann. Inom Ashtanga Yogan kallas detta för ”Parampara”. Det innebär att läraren lär ut det som dennes lärare lärde ut, på samma sätt och med samma metod. 
Efter tre års dagligt praktiserande, studerande, assisterande och undervisande blev jag julen 2016 färdig med mitt lärlingsskap. Min lärare Ann Svärdfelt guidar fortfarande mig och jag träffar sedan 2014, med jämna mellanrum, min andra lärare, Jörgen Christiansson, för att fördjupa mig ytterligare. Jörgen är bosatt i Los Angeles och har undervisat Ashtanga Yoga i närmare 30 år. Han är även en av väldigt få lärare i världen som har blivit certifierad av Sri K. Pattabhi Jois att undervisa i Ashtanga Yoga.

Att kommunicera det jag lärt mig och lära ut denna fantastiska metod är det bästa jag vet. Att kunna dela med mig till andra av allt det fantastiska som denna metoden har gett mig, är för mig värt mer än alla rikedomar i världen.
Jag strävar efter att undervisa och kommunicera Ashtanga Yoga så som jag själv fått lära mig den, dvs. i tradition med Sri K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga.
 
Maria Thelander
Jag började praktisera ashtangayoga hos Ann på hösten 2012.  Från första tillfället kände jag att det är en metod som jag vill fortsätta med resten av livet, eftersom det gav mig inte bara en starkare och mer flexibel kropp, utan också en möjlighet att växa och utvecklas som människa. Eftersom jag under många år undervisat barn och vuxna i förskola och högskola, blev det naturligt att också vilja dela med mig av yogan till andra. Därför började jag studera som lärling hos Ann under 2015. Oavsett om jag i min undervisning möter barn, unga, vuxna eller äldre, är det traditionen enligt Sri K. Pattabhi Jois det som styr och är grunden. 

Helena Frentzell
Min resa med yoga började nog som liten. Då hittade jag på olika namn på positionerna  som jag knölade ner mig i. Nu har en del av de ställningar fått tillbaka sitt riktiga namn, t.e.x den ställningen jag kallade för “stolen” som heter “urdhvapadmasana” den finns i ställningarna för nedvarvning i ashtangayogan.
(Jag tog en 40 år rolig omväg genom dansen. Där jag har dansat i olika projekt, i sverige och utomlands, när jag fick barn ville jag bli en “vanlig människa” utbildade om mig till arbetsteraput, vilket jag  jobbade som i två år innan jag startade en danskola som jag drev i fram till  i november 2017)

Jag kom tillbaks till yogan lite försiktigt 2008 som ett alternativ till min dagliga dansträning. Jag var mycket tveksam i början om yoga gav mig det jag behövde. 2011 började jag yoga hos Ann Svärdfelt , allteftersom jag fick mera ställningar, hittade jag i dem, mina gamla rehab eller prehab övningar! Men det var inte för än jag satt på ett seminarier för Jörgen Christiansson, 2015,där jag började förstå att filosofin i yoga är super kul och intressant. Jag bestämde mig för att se vad som händer om jag Yogar varje dag... Yoga är  inte bara en fysisk träning, det är även en spirituell övning 24/7.