fbpx

Tao, dharma och mer framgångsrika filosofiska principer som utgångspunkt i vår tid

I detta nu väntar många på att tillvaron ”ska återvända till det normala”. Men en historisk tillbakablick visar att dagens sätt att tänka, handla och leva logiskt sett inte kan utgöra norm. Västerlandets filosofi har en grund som aldrig tidigare funnits, en grund som vilar på newtonska principer om uppdelning och om tingens oberoende av varandra, och på cartesianska principer om åtskillnad mellan kropp och sinne.

Människan har kolliderat med större principer, sådana som är universella och oföränderliga, och har därmed kolliderat med sig själv och sin planet. Vi behöver en mogen filosofisk grund som leder till framskridna sätt att tänka och handla. Livsåskådningar och religioner från hela världen, och i alla tider, kan förse oss med det tankegods vi behöver.

Om mig
Föreläsare är Thorwald Lorentzon som har många års erfarenhet som utövare och lärare i österländsk och västerländsk spiritualitet. Thorwald är lärare i meditation, qigong, tai chi och traditionell mindfulness samt First Degree Cleric i Correllian Nativist Wicca.

Datum: söndagen den 12/9

Tid: 13.00 – 15.30

Kostnad: 250 kr