fbpx

Ladder Flow

Med Ottilia Bergström
27 maj

Välkommen till denna unika workshop: Sukha – stira, a ladder flow practice med Ottilia Bergström.

En ladder flow består av sekvenserade asanas (positioner) som byggs på bit för bit. Du guidas igenom en del av flödet i taget för att öva in sekvensen i kroppens muskelminne, sedan ges en ny del som påbyggnad på den sekvens du redan har. I liknelse med en stege eller trappa byggs klassen upp. Du går steg för steg uppåt genom sekvenserna till det som slutligen bildar en enda långt flöde. Denna guidas till musik för att finna ett behagligt tempo med rörelse-synkroniserat andetag. En ladder flow uppmuntrar kroppen att ta över; muskelminnet jobbar medan sinnet stillas, därav liknas denna typ av yogapraktik vid meditation i rörelse.

”Asana is a steady comfortable posture.” Så beskrivs den fysiska yogans positioner i Patanjalis yoga sutras. En position där stira (stabilitet) balanseras med sukha (bekvämlighet). Två motpoler som co-existerar för att fullända positionen kroppsligt, mentalt och spirituellt. Utan den ena delen är asanas inte asanas, utan enbart en form kroppen sätts eller ställs in i. Då sukha och stira möts sker kopplingen djupare; kroppen ges möjlighet att tydligare påverka sinne och själ. De tre flätas sedan samman till en enhet, där ingen del väger mindre än den andra.

Under denna ladder flow praktik experimenterar vi för att finna balansen mellan sukha och stira i asanas, likväl som övergångarna däremellan. Du som deltar bör ha provat på yoga tidigare. Upptäck hur du genom rörelse ges möjlighet att stilla sinne.
Söndagen den 27 maj kl 14.00-16.00
Boka din plats HÄR
Investering: 345 kr
Välkommen! 🌸

Workshopen leds av Ottilia Bergström

Ottilia snubblade in i yogans värld av en slump 2007, då som ett komplement till yrket som dansare och koreograf. Det var det fysiska, känslan av att hitta en grundande stabilitet kroppsligt, som skapade en nyfikenhet och en längtan att utforska mer. 2012 påbörjade hon sin utbildning till yogalärare.

Ottilia har arbetat som lärare och pedagog inom scenkost, kroppslig träning, mindfulness och hälsa sedan 2010. Hennes klasser präglas av dynamiska rörelser som knyts samman med medveten andning och mentala frågeställningar. Med bakgrund i hotyoga, hatha, ashtanga, yin och restorative guidar Ottilia deltagarna genom flöden i vinyasayoga likväl som mer stillsamma och återhämtande klasser. Utifrån simpla vägledningar guidar hon dig till en djupare förståelse för din kropps fysik likaväl hur du kan koppla samman tanke och andning för att skapa en medvetenhet riktad både inåt och utåt. Ottilias vision och mission är att få sprida en holistisk form av yoga som inte enbart praktiseras på mattan utan också genomsyrar det vardagliga livet.