fbpx

Yinyoga Grundutbildning Steg 2

29 november – 1 december

Yin Yoga Grundutbildning är en grundläggande lärarutbildning som studeras i två steg. Steg 1 och 2 är sammanlagt 50 timmar och ger en bas att utgå ifrån för dig som vill fördjupa din egen praktik och förståelse för yinyoga eller om du vill undervisa i yinyoga.

Yin yoga är en lugn, meditativ och djup yogaform som bidrar till inre stillhet, fysisk och mental balans samt hjälper till med att lösa upp spänningar i kroppens djupliggande strukturer. Yinyoga har sitt ursprung i kinesisk medicin. Positionerna är enkla och utförs alltid liggande eller sittande. Musklerna är avslappnade och yogapositionerna hålls en längre tid för att komma åt kroppens djupliggande strukturer såsom bindväv (fascia), leder, ligament och inre organ.

Yin yoga ger en ökad rörlighet och smidighet, men bidrar även till ett friare energiflöde (qi) i kroppen, genom stimulering av meridianerna (energikanalerna) i kroppen. Yin Yoga kombineras ofta med mindfulness som ger ett utmärkt verktyg i dagens hektiska samhälle genom att hjälpa oss att lämna ‘görandet’ bakom oss och istället fokusera på ‘varandet’, här och nu.

Yin Yogan ger oss möjlighet att på djupet nå nya delar av oss själva, leva sunda och stressfria med mer närvaro och mindfulness. Metoden är avsedd att nå mjukdelarna i kroppen som inte berörs i samma utsträckning i de mer yang-liknande yogaformerna t.ex. Ashtanga Vinyasa och Hathayoga. Yin Yoga är därför ett utmärkt komplement till annan yoga och fysisk träning, genom ökad rörlighet i leder, bindväv och ligament.

Yin Yoga Grundutbildning steg 2 riktar sig till dig som redan har gått Steg 1 och som önskar ytterligare fördjupning.

Grundkursen och fördjupningskursen leder tillsammans till lärarcertifiering på 50 timmar. Du kan gå utbildningen med syfte att undervisa, att fördjupa ditt eget praktiserande och/eller för att komplettera din kunskap i en yrkesroll där du arbetar med människor. 

I Steg 2 lär vi oss:

 • Mer om kinesisk medicin (TCM), meridianerna i kroppen och de 5 elementen
 • Mer om lymfsystem och nervsystem ut ett anatomiskt perspektiv
 • Andningsapparaten och hur andningen påverkar vårt nervsystem
 • Stresshantering och hur stress påverkar vår hjärna
 • Mindfulness och Self Compassion
 • Andningsövningar
 • Meditationstekniker
 • Fler yinyogapositioner och dess olika modifieringar
 • Helande hands-on assisteringar för att fördjupa upplevelsen hos dina deltagare
 • Vad man ska tänka på i yinyoga för gravida
 • Olika sätt att leda en säker och inspirerande yinyoga klass samt skapa egna sekvenser

UPPLÄGG:
25 timmars utbildning varav 21 timmar är lärarledd undervisning. Hemuppgifter resterande 4 timmar. I utbildningen kommer du att få tillgång till 2 färdiga sekvenser, som du direkt kan gå ut och undervisa.

Litteraturlista – Egna studier för dig som vill fördjupa dig (ej obligatoriskt):

Bernie Clark, ”The Complete guide to Yin yoga”
Sarah Powers, ”Insight yoga”

Utbildare är Ewa Hagert, Tereze Kestere och Stina Dahan. Utbildningen ger 25 CE timmar hos Yoga Alliance (YACEP).

Datum 2024: 29 november-1 december

Tid: 09:00-17:00

Plats: Studio Frid, Köpenhamnsvägen 46 i Malmö

Pris: 5 300kr inkl moms

Om du bokar mer än 1 utbildning samtidigt, så erhåller du 10% på utbildning nummer två. Erbjudandet gäller både yin yoga, restorative yoga och yoga nidra. Maila oss på studion@studiofrid.se för att få din personliga rabatt.