fbpx

Mediyoga

Mediyoga, även kallat för medical yoga är en terapeutisk yogaform utvecklad sedan 1997 i Sverige. Denna form av yoga är baserad på ett flertal vetenskapliga studier och passar alla, även personer med fysiska eller psykiska begränsningar. Det är en mjuk och meditativ men kraftfull yogaform som ger djupgående effekt. Den är inspirerad av kundaliniyogan, ayurveda och traditionell kinesisk medicin (TCM). Mediyoga kan ses som en holistisk body-mind träning. Det lugnar sinnet, balanserar kroppens nerv- och hormonsystem, ökar kroppsmedvetenheten och bidrar till ökad styrka och rörlighet.

Vilka är hälsofördelarna?

Mediyoga innefattar ett strukturerat system av pass och meditationer som fungerar brett för grupper med olika behov. Detta är exempelvis utmattning, psykisk ohälsa, ryggproblem, cancer, diabetes, hjärt -och kärlsjukdomar, sömnbesvär och huvudvärk. Alla förändringar och krav som kommer på oss som individer är jobbigt och påfrestande för många. Det finns därför ett mycket tydligt och större behov av helhetliga lösningar. Denna yogaform är en holistisk metod. Den fungerar utan några kontraindikationer harmoniskt tillsammans med den vanliga hälso-och sjukvården. Genom att regelbundet utöva mediyogans lätta rörelser, avslappning och djupandning så kan detta bidra till ett förbättrat hälsotillstånd. Några av fördelarna kan vara lägre blodtryck och minskad ryggsmärta.

Hur utövas mediyoga?

Mediyoga passen sker på en yogamatta och har en tydlig struktur och innehåll. Struktur och guidning i hur de givna verktygen används är viktigt för att optimera effekterna och skapa balans. Huvuddelarna i mediyogan är andning, övningar, vila och meditation. Detta utgör själva innehållet och synkroniseras under passen. Passen kan utgöras av fysiska positioner, ögonpositioner, mantra och mudras (handpositioner). Mediyogans bevisade effekter kräver att man upprepar övningarna regelbundet och målet är att skapa en kroppslig insikt som knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna. Mediyogan passar alla, oavsett om man är nybörjare eller erfaren utövare, och passen anpassas alltid utifrån deltagarnas egna kapacitet och förmåga.

Forskning

Syftet med mediyogan är att skapa en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform som genom klinisk utvärdering och forskning kan användas inom hälso- och sjukvården. För att få användas inom vården behövs evidens, underlag på att mediyogan faktiskt fungerar. På Karolinska institutet, Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset och andra institutioner genomförs regelbundet nya studier som ger medicinskt underlag på att mediyogan fungerar och bidrar till förbättrat hälsotillstånd. Det råder därför idag ingen tvekan om att yoga och meditation medför ett flertal positiva effekter på din hälsa. Mediyogan medverkade 1997 för första gången i Sveriges första yogastudie i Karolinska institutet. Mediyogan har sedan varit fokus i mer än 90% av den vetenskapliga forskningen av yoga i Sverige. Denna form av yoga erbjuds även idag på mer än 160 sjukhus och vårdcentraler. Detta för att behandla exempelvis stress och utmattning, psykisk ohälsa, cancervård, hjärt- och kärlsjukdomar och även i den palliativa vården.

Klicka här för mer forskning på mediyogan

Mediyoga – Kurs eller Klass?

Vi erbjuder Mediyoga både som öppen klass eller som kurs. De öppna klasserna bokar du i Wondr och behöver ett klippkort eller periodkort. Kurser startar vi ungefär en gång varannan månad och varje kurs är 8 veckor, där man träffas en gång i veckan. Samma tid och samma plats. Alla kurser livestreamas så man kan välja om man vill vara med online hemifrån eller deltaga på studion. Du kommer få en länk skickad till dig inför varje tillfälle. Varmt välkommen!